Minime met haar rechterhand opzij om iets aan te wijzen.
FD-ID CONTACT / PRIVACYVERKLARING

FD-ID PRIVACYVERKLARING

FD-ID volgt de AVG-wetgeving

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op: 6 juli 2022

Hieronder staat mijn privacyverklaring. Mocht je er op-of aanmerkingen over hebben, neem dan even contact op.

Bel 06 45 38 63 24 Stuur een WhatsApp bericht Stuur een e-mail

FD-ID websites & projecten, gevestigd aan Verbindingsweg 6 3742 WK Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://fd-id.nl

Verbindingsweg 6
3742 WK Baarn
+31 6 45386324

Marguerite Efdé is de Functionaris Gegevensbescherming van FD-ID websites & projecten.
Zij is te bereiken via info@fd-id.nl

Persoonsgegevens die FD-ID verwerkt

FD-ID websites & projecten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die FD-ID verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op de FD-ID website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die FD-ID verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. FD-ID kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. FD-ID raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat FD-ID zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fd-id.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag FD-ID persoonsgegevens verwerkt

FD-ID websites & projecten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • FD-ID websites & projecten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • FD-ID websites & projecten verwerkt ook persoonsgegevens als FD-ID hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die FD-ID nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FD-ID websites & projecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FD-ID websites & projecten) tussen zit.

FD-ID websites & projecten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Statcounter (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die tot FD-ID behoren bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

LinkedIn Insight tag (voor het bij bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die tot FD-ID behoren bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.)

Google analytics (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die tot FD-ID behoren bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.)

De officieel verplicht te plaatsen tekst van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Formulieren (voor het bijhouden van inschrijvingen op mailings, bijeenkomsten en andere aanbiedingen van FD-ID - de gegevens die je daar invult zijn worden alleen voor het aangegeven doel gebruikt en niet verstrekt aan derden buiten FD-ID of Google.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

CLARITY (Microsoft) (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die tot FD-ID behoren bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.) Lees ook de Privacyverklaring van Microsoft: Privacyverklaring van Microsoft CLARITY

Emailprogramma Mozilla Thunderbird (voor het versturen en ontvangen van emailberichten. Je emailadres evenals in je email vermelde NAW-gegevens blijven bewaard zolang als de email bewaard wordt. Eventueel in email vermelde specifieke data om de door jou bestelde werkzaamheden uit te kunnen voeren zullen tevens in een separaat extern geheugen in een beveiligd bestand worden bewaard voor de duur van je klandizie.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Website en mailhosting bedrijf YourHosting(voor het versturen en ontvangen van emailberichten. Emailberichten blijven maximaal 30 dagen op de bij Yourhosting gehuurde mailserver bewaard volgens de door mij aangepaste instellingen. YourHosting heeft via hun website/domeinserverhuur ook inzicht in de IP-adressen van de bezoekers. Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Telefoongesprekken

FD-ID neemt soms telefoongesprekken met klanten en leveranciers op in het kader van een 'gerechtvaardigd belang'. FD-ID gebruikt de opnames voor normale bedrijfsvoering. Verkoop-en inkoopgesprekken of klachtenafhandeling zijn hier goede voorbeelden van. FD-ID gebruikt de opnames voor trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de telefonische dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang FD-ID persoonsgegevens bewaart

FD-ID websites & projecten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. FD-ID hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland
Adres > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland
Verstrekte wachtwoorden tbv bijwerken van website en/of social media accounts > Bewaartermijn : gedurende periode dat je klant bent > Reden : overeengekomen onderhoudsafspraak strippenkaart

Telefoongesprekken : in normale situaties maximaal 30 dagen - in geval van specifieke zaken zoals klachtenafhandeling zo lang als de kwestie loopt (zowel voor inkoop- als verkoop).

Delen van persoonsgegevens met derden

FD-ID websites & projecten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit FD-ID een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FD-ID websites & projecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die FD-ID gebruikt

FD-ID websites & projecten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FD-ID websites & projecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatste ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de FD-ID website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Social media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen via sociale netwerken zoals Twitter, Facebook, Google, Pinterest, LinkedIn en Tumblr. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt geleverd door de betreffende platformen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zoals hier boven beschreven).

Lees de privacyverklaring van Twitter, Facebook, Google, Pinterest, LinkedIn en van Tumblr (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Recht op gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FD-ID websites & projecten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikbaar heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fd-id.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt FD-ID jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

FD-ID reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. FD-ID websites & projecten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe FD-ID persoonsgegevens beveiligt

FD-ID websites & projecten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fd-id.nl of via een brief aan:

FD-ID websites & projecten
Verbindingsweg 6
3742 WK Baarn

Wijzigingen in de privacy statement

FD-ID behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Meest recente aanpassing (sectie Mailchimp is verwijderd wegens opzeggen account) is gedaan op: 6 juli 2022

Contactgegevens

FD-ID websites & projecten
Marguerite Efdé
info @ fd-id.nl
+31 6 45 38 63 24
KvK nummer 32121511